20 - 22 Οκτωβρίου 2017

Αναζητωντας την Μεταρρυθμιση στην Νεοτερη και Συγχρονη Ελλαδα

20 - 22 Οκτωβρίου 2017

Αναζητωντας την Μεταρρυθμιση στην Νεοτερη και Συγχρονη Ελλαδα

 

Η Επιστημονική και η Οργανωτική Επιτροπή, και ο Πρόεδρος του Συνεδρίου

 

«Αναζητώντας την Μεταρρύθμιση στην Νεότερη και Σύγχρονη Ελλάδα»

 

με βαθύτατη θλίψη αποχαιρετούν σε καιρούς χαλεπούς

 

τον Προέδρο της Επιστημονικής Επιτροπής

 

ΑΓΓΕΛΟ ΔΕΛΗΒΟΡΡΙΑ,

 

σπουδαίο Έλληνα και Φίλο.

Επιστημονική Επιτροπή:

Πρόεδρος: † Άγγελος Δεληβορριάς 
Καθηγητής, τ. Διευθυντής Μουσείου Μπενάκη και Μέλος της Ακαδημίας Αθηνών

 

Μέλη:

 

Πρόεδρος του Συνεδρίου:

Λεωνίδας Φοίβος Κόσκος,
Πρόεδρος Hellenic American University

Από την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού, ο ελληνικός κόσμος έθεσε ως στόχους του την μετακίνησή του από την υπανάπτυξη στον ανεπτυγμένο κόσμο, την διαμόρφωση ισχυρών θεσμών, την πρόοδο μέσω της Παιδείας και της αριστείας, τελικά την ένταξη στο ευρύτερο ευρωπαϊκό σύστημα. Οι επιδιώξεις αυτές διατυπώθηκαν ρητά κατά την έναρξη του Πολέμου της Ανεξαρτησίας, δηλαδή την ώρα της δημιουργίας του ελληνικού κράτους, αλλά και σε διαδοχικές περιστάσεις κατά την πορεία του εδώ και σχεδόν δύο αιώνες. Η μεταρρύθμιση, ως το αίτημα για συνολική προσαρμογή στις απαιτήσεις της νεωτερικότητας και της ένταξης στον σύγχρονο κόσμο, υπήρξε από τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της νεότερης ελληνικής ιστορίας.

Ακριβώς για την μεταρρύθμιση αυτή επιθυμούν να ανοίξουν διάλογο οι οργανωτές του συνεδρίου. Οπωσδήποτε, σκοπός του συνεδρίου δεν είναι να προκαλέσει μόνον συζήτηση ιστορικού περιεχομένου, αλλά διάλογο σχετικά με τα σημερινά διλήμματα, το περιεχόμενο της μεταρρύθμισης, και πάνω από όλα τις προϋποθέσεις της. Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική εμπειρία των τελευταίων 200 ετών μπορεί να προσφέρει το εφαλτήριο για την διατύπωση συναφών προβληματισμών, ωστόσο επιζητούμε αυτοί να μην περιοριστούν στην αυστηρά ιστορική αποτίμηση, αλλά να εκβάλουν και στο σήμερα. Για τον λόγο αυτό οι οργανωτές και η επιστημονική επιτροπή προσβλέπουν στην συνέχεια του διαλόγου με την δημοσίευση των εισηγήσεων, την οργάνωση επόμενου συνεδρίου ή με συναφείς εκδηλώσεις και δράσεις.

 Θεματικοί Άξονες:

  • Διεθνές περιβάλλον – Διεθνή πρότυπα
  • Σχέση πολιτικής ιδεολογίας & πολιτικής πράξης
  • Κράτος / Πολιτικοί θεσμοί
  • Ο ρόλος της κοινωνίας
  • Οικονομία
  • Πνευματικές αναζητήσεις
  • Χώρος & αστικό περιβάλλον

 

After Press

Διοργάνωση

      
 

Συνεργασία

 


Υποστήριξη

 

            

         


Χορηγός Επικοινωνίας

ΘΕΑΤΡΟ ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Μασσαλίας 22, Αθήνα